Work Life

พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)

พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)

จากที่ผมได้เขียนบทความแรกไป > พลังของสันดาน “วันที่ผมเลือกที่จะ เปลี่ยนสันดาน ตนเอง” (Chaptor1: The Start)
> วันนี้ผมจึงมาอัพเดทกับทีมงาน และเพื่อนๆ ว่าผมได้พยายามทำอะไรไปบ้างที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ตื่นเช้าให้ได้

Continue Reading “พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)”

Work Life

พลังของสันดาน “วันที่ผมเลือกที่จะ เปลี่ยนสันดาน ตนเอง” (Chaptor1: The Start)

    พลังของสันดาน  ตอนเด็กๆ ผมคิดว่าอยากเปลี่ยนโลก ให้มีความสุขมากขึ้น โดยการทําดัชนีความสุขเพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ผมจริงจังมากนะตอนนั้น…  ทําทุกอย่าง ตั้งแต่เขียนการ์ตูน เปิดบริษัท ทําวีดีโอหาทีมงาน แต่งเพลง ทํา MV ทํา App เงินที่ทํางานเก็บหอมรอมริบมา ก็เอามาทุ่มให้ ตรงนี้หมด แต่หลังจากนั้น ผมก็เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนประเทศนั้นยากมาก แต่ละคนโตมาไม่เหมือนกัน ร้อย พ่อพันแม่ วัฒธรรมคนแต่ละภาค แต่ละจังหวัดก็ต่างกัน และเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับเรื่อยๆ ทําให้การ ทํางานของเราไม่ยั่งยืน

Continue Reading “พลังของสันดาน “วันที่ผมเลือกที่จะ เปลี่ยนสันดาน ตนเอง” (Chaptor1: The Start)”