Software Development, Work Life

ตั้งค่า SEO บน WordPress

ทุกคนที่ทำ website คงรู้ว่าอันดับในหน้าผลการค้นหาของ Search Engine นั้นสำคัญ เพราะเดี๋ยวนี้เวลาคนสงสัยอะไรก็มักจะถาม Google และกด link แรกๆของผลการค้นหาเพื่อจะได้คำตอบ ปัจจัยหลักของการทำให้ website ติดอันดับแรกๆบนหน้านั้น (โดยไม่ซื้อ Ad) ก็คือเนื้อหาที่มีคุณภาพ แต่ถ้านักพัฒนา website ไม่ได้ตั้งค่า website ให้รองรับการทำ SEO แล้ว website ที่มี content คุณภาพก็อาจจะไม่ติดอันดับที่ดีเท่าที่ควร วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงการ ตั้งค่า SEO บน WordPress เพราะ WordPress เป็น CMS ที่มีคนเลือกใช้มากที่สุด และรองรับ SEO Continue Reading “ตั้งค่า SEO บน WordPress”