Marketing, Myanmar

“ในปี 2019 TV ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน เมียนมา ในขณะที่ Facebook กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

“ในปี 2019 TV ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมียนมาในขณะที่ Facebook กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง” โดยมากกว่า 55% ของจำนวนครัวเรือนในพม่ามี TV อยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ใช้งาน Facebook มีมากถึง 21 ล้านคน

Continue Reading ““ในปี 2019 TV ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน เมียนมา ในขณะที่ Facebook กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง””