UXD (User Experience Design) คือ การออกแบบที่คำนึงถึงทุกมุมมองที่ User ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท, สินค้า, และบริการ และทุกคนที่ใช้การออกแบบ UX Designer ควรมีทักษะในสาขาต่างๆ รวมอยู่ด้วย

แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ในบทความเดียว แต่ก็ยังสามารถไฮไลต์กฎที่สําคัญที่สุดที่ผู้ออกแบบ UX Designer ทุกคนควรปฏิบัติตามเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้งาน

UX Designer

ต่อไปนี้เป็นกฎสําคัญ 15 ประการที่นักออกแบบทุกคนควรคุ้นเคย

1.UX ไม่ใช่ UI (เท่านั้น) เพราะ UI เป็นส่วนหนึ่งของ User Experience หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออกแบบให้สวยงาม เพื่อให้ User ได้ใช้งาน กับ UXD แต่ในความเป็นจริงแล้ว UID (User Interface Design)​ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ UXD เท่านั้นเอง

UX Designer

2.รู้จักผู้ชมของตนเอง ปัจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่คุณควรคํานึงถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์คือกลุ่มผู้ชม ถ้าคุณวางแผนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ของคุณจะชื่นชอบ คุณต้องมีความคิดว่าผู้ชมต้องการอะไร และนั่น หมายความว่าการวิจัยผู้ใช้ควรเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการออกแบบ UX

เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงผู้ใช้ ของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มออกแบบ! การทําเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถให้คุณค่าแก่ผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณและมุ่งเน้นไป ที่ผลประโยชน์แทนที่จะเป็นคุณลักษณะต่างๆ

3.คุณไม่ใช่ผู้ใช้ การทดสอบกับผู้ใช้จริงเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการออกแบบ

นักออกแบบมักคิดว่าคนที่จะใช้ Interface ของพวกเขานั้นเป็นเหมือนพวกเขา เป็นผลให้นักออกแบบออกแบบพฤติกรรมและปฏิกิริยาของตนให้กับผู้ใช้ แต่การคิดว่าตัวคุณเองเป็นผู้ใช้งานหลักเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง ผลกระทบทางจิตวิทยานี้เรียกว่าความลําเอียงเทียมเท็จ

มีเทคนิคที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถเอาชนะความลําเอียงเทียมเท็จ ซึ่งเรียกว่าการทดสอบความสามารถในการใช้งาน ถ้าคุณต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ชื่นชอบคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การทดสอบ การทดสอบกับผู้ใช้จริง (ไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเพื่อน หรือครอบครัว) ช่วยให้นักออกแบบสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งอาจใช้เวลานาน แต่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้แน่ใจได้ว่าคุณกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

4.ปรับเปลี่ยนการออกแบบสําหรับช่วงความสนใจสั้นๆ อย่าครอบงําผู้ใช้โดยใส่ข้อมูลมากเกินไป

ช่วงความสนใจหมายถึงระยะเวลาที่ใครบางคนมุ่งมั่นที่จะทํางานโดยไม่ต้องฟุ้งซ่าน การศึกษาในปี 2015 ที่ดําเนินการโดย Microsoft พบว่าช่วงความสนใจโดยเฉลี่ยของมนุษย์ลดลงจาก 12 วินาทีเป็น 8 วินาที ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เรามีช่วงความสนใจที่สั้นกว่าปลาทอง นักออกแบบต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด

นักออกแบบควรทําให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น โดยการลบองค์ประกอบหรือเนื้อหาที่ไม่จําเป็น ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเรียบง่าย

5.UX มีความยืดหยุ่น สามารถปรับการออกแบบของคุณให้เข้ากันกับผลิตภัณฑ์ที่คุณออกแบบได้

6.ควรทํา Prototype ก่อนสร้างผลิตภัณฑ์จริง การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิตอลควรมีขั้นตอนการสร้างต้นแบบ

การข้ามการสร้างต้นแบบและการพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดทั่วไป (และเป็นอันตราย) ในทีมออกแบบหลายแห่ง เมื่อเราใส่ความพยายามอย่างมากในการสร้างสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีเราอาจรู้สึกเครียดมาก หากได้รับรู้ว่าการแก้ปัญหาของเราไม่สามารถทํางานได้ตามที่คาดไว้ เมื่อเราปล่อยให้งานออกแบบนั้นถูกใช้งานจริงอย่างอิสระ

การสร้างต้นแบบคือการสร้างแบบจําลองของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทดสอบได้ การสร้างต้นแบบช่วยให้คุณสามารถทดสอบสมมติฐานก่อนที่จะใช้เวลากับทีมวิศวกรที่สร้างผลิตภัณฑ์จริง นักออกแบบสามารถใช้เทคนิคการออกแบบที่แตกต่างกันสําหรับการสร้างต้นแบบ หนึ่งเทคนิคการสร้างต้นแบบที่มีประโยชน์เรียกว่าการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น และเอื้อต่อการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) กับกลุ่มผู้ใช้

7.ควรใช้เนื้อหาจริงเมื่อออกแบบ หลีกเลี่ยง Lorem Ipsum และ placeholders

เกือบทุกผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพหรือวิดีโอ อาจกล่าวได้ว่าการออกแบบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา นักออกแบบหลาย ๆ คนไม่ได้คํานึงถึงเนื้อหาในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ แต่ใช้ Lorem Ipsum แทนที่จะเป็นสําเนาจริงและตัวยึดแทนรูปภาพจริง ในขณะที่การออกแบบดังกล่าวอาจดูดีใน Artboard ของผู้ออกแบบ แต่รูปภาพอาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อการออกแบบเดียวกันเต็มไปด้วยข้อมูลจริง

เป้าหมายของเราในฐานะนักออกแบบคือการได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ของลูกค้าที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรแยกตัวออกจากประสบการณ์จริง

8.ให้ทุกอย่างเรียบง่ายและสม่ำเสมอ จุดเด่นของ User Interface ที่ดีคือความเรียบง่ายและสม่ำเสมอ

ในบริบทของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล จะต้องมีความเรียบง่ายและมีความเชื่อมโยงกันกับตัวผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ของคุณไม่จําเป็นต้องอ่านคําแนะนําเพื่อทําความเข้าใจวิธีใช้แอปพลิเคชันหรือมีแผนที่เพื่อนําทางไป

Interface ยังต้องมีความสม่ำเสมอตลอดการออกแบบ นักออกแบบหลายคนจงใจเพิ่มความไม่ลงรอยกันในรูปแบบ เพื่อให้งานดูมีความสร้างสรรค์และน่าจดจํา ตัวอย่างเช่นการใช้โทนสีที่ต่างกันกับหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์เดียวกัน การตัดสินใจในการออกแบบดังกล่าวมักก่อให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากให้ผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญเสมอที่จะจัดวางองค์ประกอบของการออกแบบที่คุ้นเคย เพื่อช่วยเสริมด้านที่สําคัญที่สุด

9.การรับรู้มากกว่าการเรียกคืน เนื่องจากข้อจํากัดของหน่วยความจําของมนุษย์ ผู้ออกแบบควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถจดจําวิธีการใช้คุณลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ของตนโดยอัตโนมัติแทนการเรียกข้อมูลเหล่านี้ และมุ่งมั่นที่จะลดภาระความรู้ความเข้าใจโดยทําให้ข้อมูลและฟังก์ชันอินเตอร์เฟซสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย

10.ออกแบบให้ใช้งานได้และสามารถเข้าถึงได้

เมื่อพูดถึงการออกแบบ นักออกแบบมักจะหมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์แทนการใช้งานและการเข้าถึง บ่อยครั้งที่นําไปสู่สถานการณ์ที่สุนทรียศาสตร์กลายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักออกแบบกว่าการใช้งาน แน่นอนสุนทรียศาสตร์มีความสําคัญและแน่นอนเราควรพยายามทําให้การออกแบบของเราน่าสนใจ แต่มันควรเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้แล้ว งานที่สําคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลคือการทําหน้าที่ การออกแบบที่เข้าถึงได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนําทางทําความเข้าใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างดีสามารถเข้าถึงผู้ใช้และช่วยเพิ่มการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

UX Designer

11.อย่าพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง

การออกแบบคือการทํางานเป็นทีม!

“ไม่มีปัญหาใดที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้และน้อยมากที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง” ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมเป็นผลจากการทํางานร่วมกันระหว่างนักออกแบบนักพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้ เมื่อออกแบบคุณต้องทํางานร่วมกับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

UX Designer

12.อย่าพยายามแก้ทุกอย่างพร้อมกัน การออกแบบเป็นกระบวนการที่ใช้ซํ้า

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการออกแบบ UX คืออะไร ขั้นตอนของกระบวนการ UX มักมีการซ้อนทับกันมากและโดยปกติแล้วมีการแก้ส่งกลับไปกลับมาหลายครั้ง เมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาผู้ใช้และรายละเอียดโครงการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจํากัดใดๆ ) คุณอาจจําเป็นต้องทบทวนการวิจัยที่ดําเนินการหรือลองใช้แนวคิดการออกแบบใหม่ๆ อย่าคิดว่างานการออกแบบของคุณจะสมบูรณ์แบบหลังจากทําซํ้าเพียงครั้งเดียว

UX Designer

13.การป้องกันข้อผิดพลาดดีกว่าการแก้ไข เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยลดผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

การทําผิดพลาดคือมนุษย์ ข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ Interface บางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ทําผิดพลาดและบางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจาก App ล้มเหลว ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ข้อผิดพลาดเหล่านี้และวิธีการจัดการจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้เกลียดข้อผิดพลาดและเกลียดความรู้สึกที่ทําให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณควรพยายามกําจัดเงื่อนไขข้อผิดพลาดโดยรวมหรือตรวจสอบและแจ้งผู้ใช้ก่อนที่จะกระทําการดังกล่าว

14.ให้ข้อเสนอแนะข้อมูลใน App หรือ Website ควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

สําหรับการใช้งาน การมองเห็นสถานะของระบบยังคงเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องการทราบบริบทปัจจุบันของตนในระบบไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก็ตาม  เป็นวิธีที่ดีในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า Interface กําลังทํางานอยู่

UX Designer

15.หลีกเลี่ยงการออกแบบใหม่อย่างมาก (Re-design) การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาก็ตาม

eBay เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เรียนรู้ว่าผู้ใช้ของตนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ในชั่วคืนหนึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนพื้นหลังสีเหลืองสดใสในหลายหน้าของพวกเขาให้เป็นพื้นหลังสีขาว ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การร้องเรียนจํานวนมากทําให้ eBay ต้องเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ให้กลับเป็นเหมือนเดิม หลังจากนั้นทีมก็ทําตามกลยุทธ์ที่ต่างกัน ในช่วงหลายเดือนพวกเขาค่อยๆ ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเหลืองหนึ่งครั้ง จนในที่สุดสีเหลืองทั้งหมดก็หายไปเหลือเพียงสีขาวเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้ก็แทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้

สรุปได้ว่าอย่ากลัวที่จะทําผิดพลาด ทุกคนทําผิดพลาด – เป็นวิธีเดียวที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง

คุณจะเรียนรู้จริงๆ เมื่อทําผิด หากคุณกลัวที่จะทําผิดพลาดและพยายามทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจะพลาดการเรียนรู้ จงปฏิบัติตามกฎข้างต้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดให้ลองใช้เทคนิคการออกแบบ UX ใหม่และแนวทางในการหาวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับคุณและลูกค้าของคุณ

credit: Adobe

ฝากติดตาม blog อื่นๆใน Happioteam ด้วยคะ
blog.happioteam.com

Facebook Comments

อัปเดตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในประเทศพม่า ปี 2023 ปีนี้ใครมาแรงบ้าง

Uncovering Thailand’s CLMV Hospital Market through Medical Tourism

Marketing, Myanmar, Supplementary

Exploring the Best Channels and Key Factors in Purchasing Myanmar’s Supplementary Products

Beauty Market Insight in Laos

‘A Beautiful Chance of Thai Cosmetic Brands in Laos’ Discover the Laos Beauty Market’s Secrets

Myanmar Migrants: The Significant Opportunity for Pharmaceutical Industry in Thailand

How Do Myanmar Migrants Choose a Smartphone?