Myanmar

ประสบความสำเร็จด้วย แรงงานพม่า แรงงานที่เป็นมากกว่าแรงงาน

กว่า 20 ปีที่ครอบครัวของนางสาว  A (นามสมมติ)  หนึ่งในผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจกลุ่มแปรรูปไม้ยางพารา ที่คลุกคลีกับชาวพม่าโดยตรง เธอได้เล่าถึงที่มาเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ที่พ่อของเธอได้รู้จักและรับชาวพม่าคนหนึ่งชื่อ “นายอ่าง” เข้ามาทำงานในโรงงานไม้แปรรูป นายอ่างเป็นชาวพม่า เกิดที่พะโคและเข้ามาเป็น แรงงานพม่า ทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544  ซึ่งในปัจจุบันยังคงทำงานให้กับครอบครัวของเธอในฐานะหัวหน้าแรงงาน Continue Reading “ประสบความสำเร็จด้วย แรงงานพม่า แรงงานที่เป็นมากกว่าแรงงาน”

Marketing, Myanmar

ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าไป ลงทุนในประเทศเมียนมา ได้แล้ว

ประเทศเมียนมานั้นได้ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ทั้งเรื่องรูปแบบการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจ การตลาด รวมไปถึงประเทศมีความสงบ รวมทั้งการ ลงทุนในประเทศเมียนมา และมีเสถียรภาพมากขึ้น

Continue Reading “ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าไป ลงทุนในประเทศเมียนมา ได้แล้ว”

Myanmar

พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสด ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสดที่ ประเทศเมียนมา (Myanmar)

ผมได้มีโอกาสไปสำรวจตลาดสดในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าตลาดสดที่คนทั่วไปใช้คือ Wet Market พฤติกรรมการจับจ่าย ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง หรือแม่บ้าน ที่ตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อ Continue Reading “พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสด ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา”