Work Life

พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)

พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)

จากที่ผมได้เขียนบทความแรกไป > พลังของสันดาน “วันที่ผมเลือกที่จะ เปลี่ยนสันดาน ตนเอง” (Chaptor1: The Start)
> วันนี้ผมจึงมาอัพเดทกับทีมงาน และเพื่อนๆ ว่าผมได้พยายามทำอะไรไปบ้างที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ตื่นเช้าให้ได้

Continue Reading “พลังของสันดาน “ในวันที่ผมล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” (Chaptor2: When I Fail)”