Myanmar

พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสด ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสดที่ ประเทศเมียนมา (Myanmar)

ผมได้มีโอกาสไปสำรวจตลาดสดในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าตลาดสดที่คนทั่วไปใช้คือ Wet Market พฤติกรรมการจับจ่าย ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง หรือแม่บ้าน ที่ตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อ Continue Reading “พฤติกรรมการจับจ่ายของคนเมียนมาในตลาดสด ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา”