Myanmar

ประสบความสำเร็จด้วย แรงงานพม่า แรงงานที่เป็นมากกว่าแรงงาน

กว่า 20 ปีที่ครอบครัวของนางสาว  A (นามสมมติ)  หนึ่งในผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจกลุ่มแปรรูปไม้ยางพารา ที่คลุกคลีกับชาวพม่าโดยตรง เธอได้เล่าถึงที่มาเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ที่พ่อของเธอได้รู้จักและรับชาวพม่าคนหนึ่งชื่อ “นายอ่าง” เข้ามาทำงานในโรงงานไม้แปรรูป นายอ่างเป็นชาวพม่า เกิดที่พะโคและเข้ามาเป็น แรงงานพม่า ทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544  ซึ่งในปัจจุบันยังคงทำงานให้กับครอบครัวของเธอในฐานะหัวหน้าแรงงาน Continue Reading “ประสบความสำเร็จด้วย แรงงานพม่า แรงงานที่เป็นมากกว่าแรงงาน”