Work Life

รีวิวนั่งสมาธิ 66 วัน #เปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนโลก

ทำไมผมถึงอยากลองนั่งสมาธิ?

“เพราะผมสงสัยว่าการนั่งสมาธิมันดีจริงมั้ย และดียังไง?”

Continue Reading “รีวิวนั่งสมาธิ 66 วัน #เปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนโลก”