Grid system เทคนิคจัดวางบนงานกราฟิก

Posted byHappio Team Posted onApril 26, 2019 Comments0
Grid system

Grid system คืออะไร  
คือ เส้นที่ถูกจัดวางเป็นตารางเพื่อกำหนดขอบเขตในการออกแบบงานกราฟิก และการจัดวางองค์ประกอบ รูปภาพ เนื้อหา ช่องว่าง และส่วนประกอบต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบและสวยงามตามต้องการ

ช่องต่าง ๆ ของกริดในหน้าออกแบบ

Grid system

ระบบ Grid System ยิ่งใช้ ยิ่งเป๊ะ

คือ รูปแบบของกริดที่ใช้เป็นแม่แบบในการจัดเลย์เอาท์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง เช่น สิ่งพิมพ์ประเภท โบรชัวร์ นิตยสาร หนังสือ มักมีการจัดรูปแบบที่มีความคล้ายคลิงกัน เช่น คอลัมน์เท่ากัน หัวเรื่อง ภาพประกอบ ตำแหน่งเลขหน้าคล้ายกัน ด้วยการสร้างระบบกริดทำให้สะดวกสำหรับผู้ออกแบบและรวดเร็วขึ้น

กริดแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร

1. Manuscript grid เมนูสคริปต์กริด โครงสร้างเรียบง่าย ด้วยบล็อกใหญ่เพียงบล็อกเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่า บล็อกกริด (Block grid)2. Column grid
คอลัมน์กริด รูปแบบที่มีมากกว่า 1 คอลัมน์ในหน้าเดียว โดยส่วนใหญ่จะแบ่งคอลัมน์

3. Modular grid โมดูลาร์กริด เป็นรูปแบบกริดที่ประกอบด้วยโมดูลหลายๆ โมดูลซึ่งเกิดจากการตีเส้นแนวตั้ง แนวนอนตัดกันหลายๆ ช่อง โมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปจัดเลย์เอาท์ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนง่ายเมื่อมีการจัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง


4. Hierarchical grid ไฮราซิคัลกริด เป็นกริดที่มีความซับซ้อน โดยการนำช่องมาวางเรียงกัน โดยมีขนาดเล็กใหญ่ ไม่เท่ากันและทับซ้อนกันได้ตามความต้องการ

 

ฝากติดตาม blog อื่นๆใน Happioteam ด้วยครับ
blog.happioteam.com

 

Facebook Comments
Category