Work Life

ของกินในสมุทรสงคราม จังหวัดนี้ของกินขึ้นชื่อแน่นอน

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม” และ ของกินในสมุทรสงคราม

จากคำขวัญของ จ.สมุทรสงคราม ที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีชื่อของกิน นำมาตั้งแต่ช่วงต้นคำขวัญ ทำให้รู้สึกว่าที่จังหวัดนี้จะต้องมีของกินขึ้นชื่ออีกหลายอย่างแน่นอน ครั้งนี้จึงจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ ของกินในสมุทรสงคราม

“ของอร่อยคู่สมุทรสงคราม”  Continue Reading “ของกินในสมุทรสงคราม จังหวัดนี้ของกินขึ้นชื่อแน่นอน”