Design

“Living Coral” ปะการังนำเทรนด์!! มารู้จักกับสีแห่งปี 2019

“สี” ส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ การเลือกใช้สีจะบ่งบอกถึงอารมณ์ ความต้องการ รวมถึงตัวตนของคนนั้นๆ และแน่นอนว่าสีเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก

Continue Reading ““Living Coral” ปะการังนำเทรนด์!! มารู้จักกับสีแห่งปี 2019″

Design

Designer Journey “Part 1 กว่าจะได้ดู 1 คลิป ผ่านอะไรมาบ้าง”

       Designer Journey จะเล่าถึงขั้นตอนการทำ ภาพ วิดีโอ ต่างๆ ที่แชร์กันอยู่บนโลกออนไลน์ว่า กว่าจะได้กดไลค์ กดแชร์ นั้น ต้องผ่านอะไรมาบ้าง เพื่อที่จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมด ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิด  

Continue Reading “Designer Journey “Part 1 กว่าจะได้ดู 1 คลิป ผ่านอะไรมาบ้าง””