Work Life

8 เทคนิคการบริหารเวลา เมื่อคุณต้องทำงานเป็นทีม

8 เทคนิคการบริหารเวลา เมื่อคุณต้องทำงานเป็นทีม

  1. จัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)
  2. ชัดเจนกับจุดประสงค์ (Define Objective Clearly)
  3. ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ (Optimal Output rather than perfect output.)
  4.  จัดการกับสิ่งที่ขัดจังหวะ (Manage Interruptions)
  5. ทำอะไรให้เป็นระเบียบ (Organization)
  6. วางแผน แบ่งงาน และสอนงาน (Planning, Work Delegation & Training)
  7. อย่าเสียเวลากับความรู้สึกลบ (Don’t waste your time with Negatived attitude.)
  8. รักษาสุขภาพให้ดี (Stay Healthy)

Continue Reading “8 เทคนิคการบริหารเวลา เมื่อคุณต้องทำงานเป็นทีม”

Marketing, Myanmar

แรงงานพม่าในเมืองไทย: ตลาดที่น่าสนใจ แต่แบรนด์ไทยมักมองข้าม

จากสถิติของกรมแรงงาน แรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยและลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่มากกว่า 1,500,000 คน

ซึ่งถ้ารวมแบบที่หลบๆ ซ่อนๆ อยู่อีก ก็น่าจะทะลุหลักสองล้านคน

จะเห็นว่าจำนวนพอๆ กับประชากรในบางจังหวัดเลย

ดูเผินๆ เหมือนว่าแรงงานพม่าจะกระจัดกระจายไปทำงานอยู่ทั่วประเทศ แต่คนเหล่านี้มักจะอยู่รวมกันเป็นชุมชน โดยมีเส้นทางอารยธรรมที่เริ่มจากด่านแม่สอด มารวมตัวเป็นชุมชนใหญ่ในโซนกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จนถึงขนาดถูกขนานนามเป็นเมียนมาร์ทาวน์ คล้ายๆ กับย่านไชน่าทาวน์ในหลายๆ ประเทศ

Continue Reading “แรงงานพม่าในเมืองไทย: ตลาดที่น่าสนใจ แต่แบรนด์ไทยมักมองข้าม”

Design, Join Us

Graphic Designer [Job Opportunity]

Job Description for Graphic Designer  
– Can understand client needs
– Communicate design ideas and work with team to meet client’s needs.
– Propose solution for client that is creative and effective.
– Can improve work with client’s and user’s feedback.
– Can create artwork and animation for website and social media.
– Can manage work to meet deadline. Continue Reading “Graphic Designer [Job Opportunity]”

Join Us, Software Development

Senior Full-Stack Developer [Job Opportunity] 

Roles & Responsibility for Senior Full-Stack Developer
1. Analyze Requirements
1.1) Help clients clarify needs and invest in high value work.
1.2) Break down requirement and create needed work documentation.
1.3) Plan timeline, resource and budget effectively.
1.4) Research and choose tools effectively.
2. Deliver Quality Work & Support
2.1) Deliver work that can fulfill clients needs.
2.2) Finish Work On time
2.3) Deliver Quality Work (Bug Management, Security, Performance, SEO)
2.4) Can manage change well.
3. Coach & Build Team
3.1) Team can consult when stuck with problems.
3.2) Can improve team work and team performance.
3.3) Can inspire team to learn new technology and share ideas.
3.4) Have strategy to expand team and mange multiple projects.

Continue Reading “Senior Full-Stack Developer [Job Opportunity] “

Join Us, Marketing

Strategic Digital Planner [Job Opportunities]

Responsibility for Strategic Digital Planner 
1. Understand client’s business objective, goals and challenges.
2. Assert a leadership role in identifying client’s business opportunity.
3. Gather and evaluate qualitative, quantitative, and competitive data to identify and validate opportunities and deliver these insights in a compelling and digestible way.
4. Provide strategic insight, written briefs, and digital recommendations for clients and internal teams.
5. Work with cross-functional internal teams to identify and develop digital solutions that meet client needs.
6. Collaborate with and provide guidance for junior strategy team members.
7. Estimate Budget and Resource.
8. Mange Project to meet KPI.

Continue Reading “Strategic Digital Planner [Job Opportunities]”

Marketing, Myanmar

Happio Go CLMV: ONLINE COMMUNICATION SERVICE IN MYANMAR MARKET

เล่าคร่าวๆ ถึง Happio ก่อน

Happio Digital Team เป็นบริษัทในเครือ Index Creative Village

เราเริ่มต้นจากการทำ Tech Startup ยุคแรกๆ จาก Mobile Application แค่ตัวเดียวที่ชนะงานประกวดจากหลายเวที จากนั้นก็มีโอกาสพัฒนาระบบที่หลากหลายขึ้น ได้ทำตั้งแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวางแผนการผลักผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 ปีแล้ว ทำให้เรามีความเข้าใจทั้งในธุรกิจของลูกค้าและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้บริโภค

Continue Reading “Happio Go CLMV: ONLINE COMMUNICATION SERVICE IN MYANMAR MARKET”